Silhouette of businesswoman with landsca
PRAKSISNÆR VEILEDER SOM TILBYR KONKRETE VERKTØY TIL STØTTE FOR ANSATTE I  STRESSBELASTENDE YRKER
 

PROSESSVEILEDER

Anette Haugnæss tilbyr prosessveiledning til helse/pleie- og omsorgssektoren, institusjoner og utdanningssektoren.

I veiledningen bringes inn temaer og refleksjoner som støtter opp om en helsefremmende arbeidskultur med fokus på både et eget ansvar og et felles ansvar. Hun er opptatt av å se 24/7 mennesket, fellesskap, romslighet og oppmerksomt nærvær.

 

I løpet av kort tid har Anette fått en rekke tilbud som prosessveileder og foredragsholder, spesielt inn mot helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Hennes spisskompetanse på stressbelastning og sekundærtraumatisering, samt de teknikkene hun har på lur for å håndtere dette - er bare noe av det som er unikt ved det hun tilbyr som prosessveileder. Anette er i dag prosessveileder for en rekke grupper med helsesykepleiere. Ta kontakt for en uforplikta prat.

STRESSVEILEDER

Er du en leder som ønsker å gi dine ansatte kunnskap og ferdigheter som kan øke deres stresstoleranse og opplevelse av stressredusering?

Kronisk stress kan fort bli kostbart for en bedrift, enten om det er arbeidsrelatert stress eller ikke. I dag får man kun en sykemelding, og så er det opp til den enktelte å hente seg inn igjen til arbeid. For folk flest blir dette et lite pusterom som kan oppleves godt der og da, men tilbake i jobb fortsetter de der de slapp – og da er dessverre veien kort til en ny sykemelding. Å bryte mønstre, er ikke alltid enkelt – men helt nødvendig for bedring av helsen.

I stressveiledning med Anette Haugnæss får man økt kunnskap og lærer å beherske de fremste mentale og fysiske strategier som leder til økt stresstoleranse. 

BEDRIFTSYOGA

Ønsker du yoga til din bedrift? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

 

Anette tilbyr en folkelig tilnærming til yoga hvor hun er opptatt av at sine deltagere skal lære og forstå hva øvelsene kan være godt for i hverdagen.

 

Hennes yogabakgrunn er fra medisinsk yoga, mindful restorative yoga, yoga nidra og stressreduserende yoga, ungdomsyoga, samt har hun videreutdannelse i mindfulness og et par pusteutdannelser.

 

TRAUMEBEVISST OMSORG

Image by Helena Lopes

Anette Haugnæss tilbyr;

  • Kurs og foredrag om traumebevisst omsorg i praksis

  • Foredrag om ivaretakelse av ledelse og selvivaretakelse 

  • Kurset "Når trygghet i meg blir trygt for deg" - Når hjelperen er metoden

I tillegg tilbys følgende barneverntjenester av Jan Kristian Haugnæss, sosionom;

  • Ettervern

  • Tilsynsoppdrag

  • Oppfølging og veiledning

Ta kontakt for en uforpliktende prat​

 
For øyeblikket ingen kommende arrangementer