Tid er ikke bestemt enda | Sted er ikke bestemt enda

"Når trygghet i meg blir trygt for deg" - Kurs for ledere

Hvordan lede trygt i utrygghet? Hvordan selv stå støtt i kaos og ubehag?
"Når trygghet i meg blir trygt for deg" - Kurs for ledere

Tid og sted

Tid er ikke bestemt enda
Sted er ikke bestemt enda

Om arrangementet

Dette kurset gjennomføres på bestilling!

Kunnskap, trygghet & mot til å lede deg selv og andre

Å stå i deg selv når det blåser som verst, er krevende. Det er når du er trygg i deg selv, at du får overskudd til selvivaretakelse og til å utvikle relasjonen din til andre. Få mennesker er født mentalt sterke og robuste, det er en egenskap som må trenes.

Det er utrolig hva vi klarer å stå i så lenge man har trygghet i en kollegagruppe. Psykologisk trygghet er et avgjørende fundament for god arbeidshelse. For hvem er du? Hva gjør jobben med deg? Med oss? Og hva gjør vi med det?

"Når trygghet i meg blir trygt for deg" er et kurs som skreddersys den enkelte arbeidsplass. Kurset kan tilpasses ledergrupper og miljøpersonell.

Formålet med kurset er å bidra til arbeidsplasser med større åpenhet, trygghet og opplevelse av mening og mestring.

"I alle de årene jeg samhandlet med så mange forskjellige mennesker - aldri har jeg lært så mye om meg selv."

Å forstå hvor viktig denne innsikten var, tok det mange år å finne ut av. Det var først når jeg ble kjent med traumebevisst omsorg, jeg forstod jeg var metoden. Gjennom trygghet i "meg" ble det tryggere for den som strevde. Vi er helt avhengig av psykologisk trygghet for å være en god leder, terapeut og kollegagruppe. I dette har vi et ansvar for hverandre og for oss selv.

Det sies at slik vi leder andre, slik leder vi oss selv. Dette er en påstand vi kan undres over, spesielt innfor yrker hvor man bistår sårbare mennesker. Noen kjenner seg igjen i den, andre ikke. Risikosonen er ubalansen mellom et rolig ytre og et urolig indre, som kan utgjøre alvorlig helserisiko. I ytterste konsekvens kan man bli syk av jobben sin.

Kurset gir en grundig innføring i psykologisk trygghet og har en praktisk tilnærming. Hovedtemaene for kurset er følgende;

  • Selvbevissthet
  • Selvledelse
  • Selvomsorg
  • Styrkekilder
  • Sterke team
  • Reguleringsteknikker
  • Godbiter fra Tankevirus
  • Omsorgsledelse

Om kursholderen:

Jeg heter Anette Haugnæss og driver foretaket Aktiv terapi & omsorg. Jeg har oppdrag som ekstern prosessveileder, faglig veileder for fosterhjem og tilbyr kurs og foredrag for bedrifter. Gjennom årene har jeg tatt en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, videreutdannelse i mindfulness og en rekke kurs og utdannelser innenfor kroppsorientert tilnærming. I tillegg er jeg instruktør i Tankevirus og sertifisert stressveileder. Våren 2022 tilbyr jeg sammen med Trine Jansen bedriftsreiser til Italia.

I  22 år har jeg samhandlet med mennesker under krevende forhold. Dette har bidratt til erfaringer på godt & vondt. Nærest av alt står ens egne verdier, og når disse rokkes ved kan det skapes en ubalanse i oss som menneske.

I dette kurset deler jeg sårbarhet, trygghet og hva som skal til for å skape trygghet i seg selv. "Når trygghet i meg, blir trygt for deg" - handler om å skape helsefremmende arbeidsplasser som gjør de vi skal hjelpe godt.

Kurset "Når trygghet i meg blir trygt for deg" er praksisnært, og det legges til rette for refleksjoner, oppgaver og gjennomføring av reguleringsteknikker. Det er et kurs som inviterer dere til å være nysgjerrig på dere selv, og på hva som skjer i møte med den andre. Kurset er en tankevekker, og kan bidra til å se "jobben" med nye øyne;

Ta kontakt for en uforpliktende prat pr tlf. 98 67 74 74

eller pr mail; anette@aktivterapiogomsorg.no

Dele dette arrangementet