AKTIV TERAPI & OMSORG

Heisan! Jeg heter Anette Haugnæss, og i slutten av 2019 etablerte jeg Aktiv terapi & omsorg. Bedriften fikk en brakstart med ventelister på yogakurs i 2020, men som endte med full "Corona-nedstenging." Dette medførte en lengre tenkepause, som har ført frem til full satsning på prosessveiledning & stressveiledning i bedrifter, kursing og foredrag. Yogakurs blir det fremdeles, for de av dere som lurer på det.

I tillegg til dette har jeg vært så heldig å bli engasjert i en prosjektstilling i regi av Diakonhjemmet Omsorg Steg og Norsk Fosterhjemsforening, hvor jeg veileder fosterhjem over telefon eller teams.

 

Våren 2022 arrangerer jeg i samarbeid med Trine Jansen, gründeren bak Kvinner med kraft, turer til Italia - lyst til å bestille en tur for din bedrift? Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg for dere!

Samtidig leies jeg inn på turer med foreninger. Sist ut var Pensjonistforeningen hvor jeg bidro med yoga og kunnskap om sunn hjernehelse til seniorene på Storefjell. 

Endelig følger jeg "drømmen!" Jeg stortrives med å spre kunnskap som bygger trygge, helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser. Arbeidsglede er viktig - og i det ligger det særdeles mange viktige grunnelementer som må ivaretas.

 

Erfaringene mine har vokst frem over 20 år hvor jeg har samhandlet med ungdom utsatt for komplekse traumer. Dette har bidratt til nyttige erfaringer, både på ledelsesnivå, kollegagruppen, tverrfaglig samarbeid og ikke minst i møtene med ungdommene og deres nettverk.

Avdelingen jeg jobbet ved var så heldig å få veiledning av Heine Steinkopf ved RVTS Sør , hvor flere av oss har bidratt som informanter i hans doktorgradsarbeid - som absolutt er verdt å se nærmere på! 

Jeg har spisskompetanse på traumebevisst omsorg og stressbelastning. Gjennom årene har jeg tatt en bachelor i barnevern, en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved NTNU og en rekke yogautdannelser. Jeg er også instruktør i Tankevirus - som er et absolutt relevant kurs for bedrifter hvor ansatte strever med grubling og bekymring.

Vil du vite mer om det Aktiv terapi & omsorg tilbyr? Ta en titt i menyen og send meg gjerne en mail eller ring for en uforpliktende prat.

Untitled.jpg