PROSESSVEILEDNING

Aktiv terapi & omsorg ved Anette har høsten 2021 fått flere oppdrag som prosessveileder. Veiledningen Anette gir er praksisnært og "matnyttig." Hun er opptatt av å se hele 24/7 menneske, løfte opp emner som bidrar til robuste ansatte og gi ansatte verktøy og innspill som trigger arbeidsgleden. Det betyr ikke at vanskelige temaer legges til side - det er nettopp de vi tar tak i - uten å røpe noe mer rundt det.

Det er en noe annen måte Anette veileder på enn kanskje det bedrifter flest er kjent med. Responsen fra bedrifter som har mottatt veiledning har vært overveldende god. Ønsker du referanse så ta kontakt! 

I hovedsak tilbys prosessveiledning til helse- og omsorgsektoren, utdanningssektoren, institusjoner og barnevern.

veiledning.jpeg