Silhouette of businesswoman with landsca

Aktiv terapi & omsorg

STRESSVEILEDER    PROSESSVEILEDER    YOGALÆRER    TRAUMETERAPEUT

 

Hva er Aktiv terapi?

Gjennom aktiv terapi tilpasses den terapeutiske atmosfæren etter hva som oppleves komfortabelt for deg. Vi tilbyr ordinære samtaler, men også samtaler gjennom ulike former for bevegelse. For mange vekker det ubehag å snakke ansikt til ansikt, samtidig kan det oppleves utfordrende å kommunisere verbalt når så mye sitter i kroppen. I aktiv terapi bruker vi bevegelse som kilde til terapeutisk endring.  Ved å være i bevegelse (fysisk aktivitet som å gå rusleturer, sykkeltur, skitur, yoga, topptur, SUPpadling, gårdsarbeid) sanser vi det som sitter i kroppen som kan signalisere behov, ønsker og følelser.  Slik sett kan man bli bedre kjent med seg selv og sine reaksjonsmønstre, som kan bidra til bedringsprosesser. Sammen skaper vi en atmosfære som gjør det ålreit å dele det som oppleves tungt.

Bike Trail
 

Hva er Aktiv omsorg?

Ved aktiv omsorg ønsker vi å legge til rette for hverdagsrehabilitering. Gjennom sosialt samvær, oppfølging og tilrettelegging ønsker vi å bidra til en meningsfull tilværelse. Hva mennesker opplever som en meningsfull hverdag er individuelt - men det er noen grunnleggende behov som bør dekkes for at vi ikke skal oppleve psykiske og fysiske plager.

person's%20hand%20in%20shallow%20focus_edited.jpg
Image by Devin Avery
Image by Helena Lopes

Eldreomsorg

Vi tilbyr:
Sosialt samvær
Følgetjenester
Praktisk bistand i hjemmet
Fysisk aktivitet og opplevelser
Avlastning for pårørende
Vaktmestertjenester

Tilsyn

Vi tilbyr

Tilsynsoppdrag barnevern

Tilsyn eldre

Sosialt arbeid

Vi tilbyr:

Ettervern av unge

Tilrettelagt oppfølging i skole

Aktiv terapi & omsorg

Velkommen til siden

Untitled.jpg

Gjennom livet opplever vi livskriser som samlivsbrudd, sorger, ulykker, lidelser og traumer som naturlig nok gjør at du er i kroppslig beredskap. Jeg har både egenerfaring og faglig kunnskap om hvordan kriser, tap og stress kan gjøre sitt utslag i kropp og sinn. På let etter et hjelpetilbud som inkluderte noe annet enn kun en samtale , valgte jeg selv etter 10 års grubling å starte egen virksomhet for å favne det jeg selv savnet.

Mye kan prates om, men vi trenger å koble på kropp for å heles som menneske. Det hjelper oss i større grad å forstå oss selv, vår prosess og vi blir kjent med hva vi selv kan gjøre for bedre ivareta egen helse når livet slår i mot oss. 

Jeg heter Anette Haugnæss, og i slutten av 2019 etablerte jeg Aktiv terapi & omsorg AS. Bedriften tilbyr tjenester både til enkeltpersoner og bedrifter. 


I 20 år har jeg samhandlet med ungdom utsatt for alvorlige traumer. De siste årene har jeg også holdt stressmestringskurs for voksne. Jeg er også medforfatter i boken "Små føtter setter dype spor."

Jeg har spisskompetanse på traumebevisst omsorg og i stress -og sårbarhet. Gjennom årene har jeg tatt en bachelor i barnevern, en mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid, videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og en rekke yogautdannelser. 

I Aktiv terapi & omsorg samarbeider jeg med en rekke andre fagpersoner innen sosialt arbeid, kognitiv terapi, tankefeltsterapi, ernæring, "inn på tunet gård" og sykepleie. Hvert tilbud og tiltak vi tilbyr skreddersys den enkeltes behov, og vi ser til at den som bistår deg er en du føler deg komfortabel med.