STRESSVEILEDNING

Anette er stressveileder og tilbyr praksisnært kurs til bedrifter i stressforebygging og håndtering av stress. Det er mye god forebygging i kunnskap om stress og i dag finnes det en hel masse ressurser vedrørende dette, men i tillegg til kunnskapsformidling deler Anette nyttige forskningsbaserte mentale og fysiske teknikker for konkrete stressreduserende tiltak. Er det ønskelig med referanser, så ta kontakt!

AdobeStock_193511611.jpeg